Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty UPOL

Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty UPOL

17. listopadu 1192/12
779 00 Olomouc

Informace o instituci Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty UPOL

Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci garantuje univerzitní studium v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Podílem na zajištění chemických olympiád a popularizačních akcí podporuje zájem o chemii mezi středoškolskými studenty a usiluje o vyvážené vnímání chemie veřejností. Nedílnou součástí činnosti katedry je badatelská činnost, na níž se podílejí studenti a jejíž výsledky jsou publikovány v prestižních vědeckých časopisech. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na odborných a řídících místech ve velkých průmyslových podnicích i v menších soukromých firmách, na vysokých školách a ústavech akademie věd, v kontrolních ústavech, ve zdravotnictví...

Kde nás najdete?

Zobrazit